35,10,0,50,1
1,600,60,1,3000,5000,25,800
90,150,0,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,2500
0,2,1,1,2,46,15,5,0,1,1,12,0,0

Politika kvalitete i zaštite okoliša

Poslovni procesi tvrtke Brodometalurgija d.o.o. utemeljeni su na načelima upravljanja kvalitetom primjenom normi ISO 9001:2008 i zaštitom okoliša primjenom normi ISO 14001:2004, a zadovoljstvo potrošaća i klijenata je glavno opredjeljenje i usmjerenje prema kojima Brodometalurgija d.o.o. mjeri i određuje svoju ukupnu uspješnost.


Da bismo postizali, održavali i osnaživali te vrijednosti, trajno se obvezujemo:

 • zapošljavati stručno i motivirano osoblje koje će imati mogućnosti i obveze stalno se razvijati i usavršavati, kako stručno tako i po pitanju zaštite okoliša, da bi se kontinuirano mogao podizati nivo izvođenja radova,
 • održavati i razvijati partnerske odnose s dobavljačima te ih upoznavati s problematikom zaštite okoliša da bi se smanjio moguĆi negativan utjecaj njihovih usluga, proizvoda i materijala na okoliš,
  ponuditi klijentima optimalna i cjelovita rješenja
 • realizirati rješenja koja u cijelosti podržavaju zahtjeve i potrebe kupaca
 • održavati i neprekidno poboljšavati kvalitetu svojih usluga u odnosu na postavljene zahtjeve, koji zadovoljavaju očekivanja klijenata
 • neprestano smanjivati pritužbe svojih klijenata
 • međusobno učinkovito komunicirati
 • veću pozornost pridavati sprječavanju nesukladnosti nego li otklanjanju nakon pojavljivanja
 • odgovorno poslovati u skladu sa zakonima i propisima koji reguliraju djelatnost tvrtke – zakonski zahtjevi i zahtjev društva s obzirom na zaštitu okoliša i sigurnosne i zdravstvene uvjete na radnom mjestu,
  prepoznati značajne utjecaje na okoliš te postavljati ciljeve koji će dovesti do smanjenja negativnih utjecaja
 • racionalno koristiti prirodne resurse i energente
 • obzirno postupati s opasnim tvarima s tendencijom njihove zamjene s manje opasnim
 • težiti implementaciji novih tehnologija u pružanju usluga koje su usmjerenje k smanjenju količine otpada
 • usmjeravati pozornost prevenciji incidentnih i potencijalno opasnih događaja onečišćenja okoliša

Uprava se obvezuje da će svojim primjerom i stalnim inzistiranjem osigurati da politika kvalitete bude priopćena i razumljiva svima u organizaciji, a posebna pažnju usmjerena je prema korisniku te kontinuiranom poboljšanju efikasnosti sustava upravljanja kvalitetom i zaštitom okoliša.

Brodometalurgija d.o.o. očekuje od svih zaposlenika da dosljedno i uvijek provode ovu politiku.

28,15,0,50,0
25,600,60,1,4000,1000,25,2000
90,300,1,50,12,25,50,1,70,12,1,50,1,1,1,4000
0,1,0,0,0,30,10,5,0,0,0,0,0,0

Kontakt

Brodometalurgija d.o.o.

Solinska 58, HR - 21000 Split
Telefon:+385 (0) 21 536 029
Fax: +385 (0) 21 535 075
e-mail: info@brodometalurgija.hr
web: www.brodometalurgija.hr

Imamo 4 gostiju i nema članova online